Fyrri mynd
Næsta mynd

Hafa samband

Skilaboð
Nafn
Fyrirtæki / Félag
Email
Sími
Hafa samband með
email      síma

Auglýsingar

Nafn

Hér skal rita augljóst nafn fyrir þá auglýsingagrúppu sem þessi grúppa stendur fyrir. Þetta nafn hefur engan tilgang annan en að upplýsa þig hvaða auglýsingagrúppu um ræðir sem þessi grúppa myndar.

Staða

Hér getur þú stillt hvort auglýsingagrúppan er virk eða óvirk. Ef auglýsingagrúppan er gerð óvirk þá getur hvorki almenningur né innskráðir (í gegnum sjálfa síðuna) séð þessa auglýsingu. Þeir sem skrá sig hins vegar inn í sjálft kerfið geta samt sem áður skoðað og unnið í þessari grúppu ef þeir hafa yfirleitt réttindi til þess.

Hámarks stærðir

Hér skal tilgreina hámarksstærð auglýsingarinnar. Þetta getur verið heppilegt ef útlit síðunnar, þar sem þetta auglýsingapláss er staðsett, er takmarkað (fixed-size). Það getur verið óheppilegt að leyfa einhverjum að birta auglýsingu sem er 800 pixlar að breidd þar sem gert er ráð fyrir 500 pixla breidd. Hér getur þú því takmarkað þann þátt. Sömuleiðis varðandi hæðina. Ef einhver stærri auglýsing er sett í þessa grúppu, þá er hún sjálfvirkt minnkuð niður þar sem hún á að birtast. Hins vegar getur það rýrt gæði auglýsingarinnar töluvert og því er góð regla að hafa auglýsingarnar ávallt í réttri stærð.

Aðgangur að grúppu

Hér skaltu skilgreina aðgang þeirra sem þú vilt að geti unnið með þessa grúppu. Þú skilgreinir ekki hér hvort almenningur hafi aðgang að henni. Það er gert í gegnum stillingar á þeirri síðu sem á að birta þessa grúppu.