Fyrri mynd
Næsta mynd

Hafa samband

Skilaboð
Nafn
Fyrirtæki / Félag
Email
Sími
Hafa samband með
email      síma

Verslanir

Nafn

Hér skal rita augljóst nafn fyrir þá verslunargrúppu sem þessi grúppa stendur fyrir. Þetta nafn hefur engan tilgang annan en að upplýsa þig hvaða grúppu um ræðir.

Staða

Hér getur þú stillt hvort þessi verslun er virk eða óvirk. Ef verslunargrúppan er gerð óvirk þá getur hvorki almenningur né innskráðir (í gegnum sjálfa síðuna) nálgast þessa verslun. Þeir sem skrá sig hins vegar inn í sjálft kerfið geta samt sem áður skoðað og unnið í þessari grúppu ef þeir hafa réttindi til þess.

Aðgangur að grúppu

Hér skaltu skilgreina aðgang þeirra sem þú vilt að geti unnið með þessa grúppu. Þú skilgreinir ekki hér hvort almenningur hafi aðgang að henni. Það er gert í gegnum stillingar á þeirri síðu sem á að birta þessa grúppu.