Fyrri mynd
Næsta mynd

Hafa samband

Skilaboð
Nafn
Fyrirtæki / Félag
Email
Sími
Hafa samband með
email      síma

Teljarar

Nafn

Hér skal rita augljóst nafn fyrir þann teljara sem þessi grúppa stendur fyrir. Þetta nafn hefur engan tilgang annan en að upplýsa þig hvaða teljara um ræðir sem þessi grúppa myndar.

Staða

Hér getur þú stillt hvort þessi grúppa er virk eða óvirk. Þeir sem skrá sig hins vegar inn í sjálft kerfið geta samt sem áður skoðað og unnið í þessari grúppu ef þeir hafa réttindi til þess.

Markhópur

Yfirleitt er hver og ein heimasíða ætluð fyrir ákveðinn tungumálahóp, þ.e. markhóp. Hér getur þú skilgreint markhóp teljarans. Þessi markhópur er svo notaður til samanburðar við aðra tungumálahópa í skýrslum teljarans.