Fyrri mynd
Næsta mynd

Hafa samband

Skilaboð
Nafn
Fyrirtæki / Félag
Email
Sími
Hafa samband með
email      síma

Dagskrá

Nafn

Hér skal rita augljóst nafn fyrir þá dagskrá sem þessi grúppa stendur fyrir. Þetta nafn hefur engan tilgang annan en að upplýsa þig hvaða dagskrá um ræðir sem þessi grúppa myndar.

Staða

Hér getur þú stillt hvort þessi dagskrá sé virk eða óvirk. Ef dagskrágrúppan er gerð óvirk þá getur hvorki almenningur né innskráðir (í gegnum sjálfa síðuna) nálgast þessa dagskrá. Þeir sem skrá sig hins vegar inn í sjálft kerfið geta samt sem áður skoðað og unnið í þessari grúppu ef þeir hafa réttindi til þess.

Slóð grúppu (URL)

Hér skal rita slóð grúppu, ef þess þarf. Þessi slóð er tilvísun sem kemur upp ef grúppuheiti er látið birtast með dagskrá t.d. ef dagskráin tilheyrir einhverjum sérstökum flokki. Hér myndir þú skrifar hana eins og þú myndir rita hana í vafrara (t.d. Internet Explorer). Ef þú skrifar ekkert hér þá verður ekki hægt að smella á grúppuheitið, þó svo það sé sjáanlegt.

Slóð dagskráar (URL)

Hér skal rita slóð dagskráarinnar þar sem hún á að vera skoðuð. Hér skrifar þú hana eins og þú myndir rita hana í vafrara (t.d. Internet Explorer). Ef þú skrifar ekkert hér þá opnast dagskráin á sömu síðu og smellt er á hana í.

Aðgangur að grúppu

Hér skaltu skilgreina aðgang þeirra sem þú vilt að geti unnið með þessa grúppu. Þú skilgreinir ekki hér hvort almenningur hafi aðgang að henni. Það er gert í gegnum stillingar á þeirri síðu sem á að birta þessa grúppu.